Teknologji Informative

Profesionistët e TI krijojnë dhe menaxhojnë aplikacione të biznesit, ueb faqe, sistemet dhe mjedisin e TI për organizata

Projektim Inxhinierik

Ne ofrojmë dizajn të strukturuar të sistemit dhe analiza me detaje të strukturuara

GIS Shërbime

GIS na lejon të përfytyrojmë, pyesim, analizojmë dhe interpretojmë të dhëna për të kuptuar marrëdhëniet, modelet dhe trendet

 Përparësitë tona

ITEG LLC është një kompani kosovare, e specializuar për Sistemet Gjeografike të Informacionit (GIS) dhe zgjidhje të tjera të Teknologjisë Informative për klientë të korporatave dhe institucioneve publike. ITEG ka një njësi të pajisur me teknologji të fundit dhe paisje për GIS duke krijuar lehtësi për të marrë dhe analizuar të dhënat. Pasi që abonohet me paketa të shumta të GIS dhe TI, kompania është e gatshme të ndërmarrë punë për klientët duke përdorur një shumëllojshmëri të formateve të vektorit dhe të rasterit, për hartimin, ndërtimin, dhe zbatimin e bazës së të dhënave

arkitekturore. Kur merren parasysh investimet në GIS dhe shërbimin inxhinierik, faktori më i rëndësishëm është cilësia dhe sasia e të dhënave. Grumbullimi i të dhënave dhe përdorimi i tyre luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si produktet krijohen dhe ofrohen. Është e rëndësishme për një investitor të studiojë efektet e shpejtësisë së grumbullimit të të dhënave, prezantimin e tyre dhe mënyrën se si këto të dhëna mund të përdoren për të ofruar produkte të ndryshme. Gjithashtu është e rëndësishme të kuptohet se si teknologjitë për grumbullimin e të dhënave ndikojnë në sasinë dhe cilësinë e shërbimeve të GIS.

Të besueshëm

Bashkëpunues

Të përkushtuar

Të kualifikuar

%

Web Mapping

%

Happy Clients

%

GIS Trainings

Profesionistët e TI krijojnë dhe menaxhojnë aplikacione të biznesit, ueb faqe, sistemet dhe mjedisin e TI për organizata

Ne ofrojmë dizajn të strukturuar të sistemit dhe analiza me detaje të strukturuar
 

GIS na lejon të përfytyrojmë, pyesim, analizojmë dhe interpretojmë të dhëna për të kuptuar marrëdhëniet, modelet dhe trendet

ITEG shpk u çertifikua për ISO 9001:2015

ITEG shpk është çertifikuar për ISO 9001:2015 për periudhën Mars 2023 - Mars 2026
Read More

ITEG shpk u çertifikua për ISO 9001:2015

ITEG shpk është çertifikuar për ISO 9001:2015 për periudhën Mars 2023 - Mars 2026
Read More

ITEG shpk në Kosovo Solar Forum 2022

ITEG shpk në Kosovo Solar Forum 2022 patëm kënaqësinë të mirëpresim në shtandin tonë Kryeministrin, Ambasadorin e SHBA-së, Ministrin e...
Read More