ITEG morri pjese ne Panairin Ndërkombëtar Prishtina 2019 nga 24.04.2019 – 26.04.2019.
Drejtori i Përgjithshëm z. Argjent NELA dhe Kryeministri i Kosovës Z. Rramush Haradinaj.