WingtraOne VTOL droni kartografik është i aftë të kryejë survejime  të shpejta ajrore nëpër zona të gjera ose me vështirësi dhe të prodhojë harta të besueshme me rezolucion dhe saktësi të pashembullt.

WingtraOne vjen e pajisur me një zgjedhje të kamerave të hartës me rezolucion të lartë Sony ose një aparat fotografik profesional multispectral nga Micasense. Kamerat lehtë mund të shkëmbehen në terren, duke e bërë të njëjtin drone të përshtatshme për aplikime të ndryshme. Duke përdorur programin intuitiv të planifikimit të fluturimit dhe operacionet plotësisht autonome të fluturimit, anketuesit mund të kapin imazhe ajrore të shënjuara me gjeo-etiketim, praktikisht pa aftësi pilotimi.

Rezultatet e imazhit të dronit të WingtraOne mund të përpunohen nga të gjithë softuerët kryesorë të fotogramimetrisë për të krijuar ortomozaikë shumë të sakta dhe modele 3D.