Kjo ngjarje është mundësuar ne përkrahje të GIZ-it përmes USAID Kosovo programi Competitiveness of the Private Sector in Rural Areas, dhe Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete përmes Empower Private Sector Kosovo project.