ITEG ka marrë pjesë në ngjarjen Western Balkan Conference.