ITEG shpk në Kosovo Solar Forum 2022 patëm kënaqësinë të mirëpresim në shtandin tonë Kryeministrin, Ambasadorin e SHBA-së, Ministrin e Ekonomisë, Drejtorin e Misionit të USAID-it në Kosovë, Këshilltarët, ekspertët dhe Specialistët e USAID-it, Shefin e BERZH-it për Kosovën, përfaqësues të IFC & Bankës Boterore dhe shumë Organizata të huaja & Përfaqësues të OJQ-ve duke përfshirë kompanitë private.