ITEG është njëra nga 6 kompanitë Kosovare nga sektori i TI që kanë pasur një udhëtim për biznes në Gjermani, të mbështetur nga GIZ projekti CoSiRA në bashkëpunim me Kosovo ICT Association – STIKK nga 14-18 nëntor.