Për të përmirësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një program intensiv të kapjes së të dhënave që përfshin kapjen e të dhënave në terren dhe nxjerrjen e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografisë ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezinë), kapjen e informatave në lidhje me optikën ajrore dhe nëntokësore, hartimin e mbulimit GSM dhe furnizimin me energji elektrike në nyjet optike nga vendet GSM, klientët e mundshëm dhe dokumentacionin e klientëve derë dy porta të cilat do të përdoren në planifikimi për një rrjet të ri HFC.

Go Back