Nga skicat, vizatimet në formatin AutoCad REVIT si dhe formate tjera të bashkangjitura në detyrë, është kërkuar të zhvillohet renderi 3D për eksterierin e ndërtesave. Renderimi është kërkuar të paraqitet në mënyrë sa më reale për palën e tretë.

Go Back