Në kuadër të mandatit të tij sipas TOR dhe kontratës së nënshkruar midis ITEG dhe Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës, ITEG ka ndërmarrë trajnime në produktet ESRI. Trajnimi u krye për platformat ArcGIS vrs 10.1 (ArcMap, Arc Catalog dhe Arc toolbox).

Trajnimi u mbajt në një grup sipas kërkesës së tenderit. Kohëzgjatja e kursit ishte për 5 ditë trajnimi, 4 orë çdo ditë me ndërprerjen e kafesë.

Go Back