Krijimi i Sistemit të Integruar  Web Based WebGIS për TRA, ITEG llc ka zhvilluar duke përfshirë hartimin nga baza gjeografike arkitekturore të arkitekturës, dokumentimin e infrastrukturës ajrore dhe nëntokësore për secilin operator, pavarësisht nga teknologjia që përdorin për të ofruar shërbime. (HFC, Coax, Cable Twisted, Antena GSM, Transmetues, etj) Të gjithë ofruesit e telekomit (private, agjencitë, organizatat) në një sistem të centralizuar në Kosovë.

Go Back