Trajnime në GIS dhe teknologji informative

Trajnimet ofrohen duke përdorur metoda të ndryshme siprezantime, punë grupore, sesione udhëzuese të ushtrimeve praktike dhe mësimetë bazuara në ueb.

 

 Programi i trajnimit të GIS-it për të krijuar kapacitete vendore për zgjerimin e zhvillimit dhe administrimit tokësor perfshi rritjen efektive urbane.

Trajnimi KK Prishtina në ArcGIS

UN-HABITAT, Janar 2018

Shiko fotografitë

 Programi i trajnimit të GIS-it për të krijuar kapacitete vendore për zgjerimin e zhvillimit dhe administrimit tokësor perfshi rritjen efektive urbane.

Trajnimi KK Prishtina në ArcGIS

UN-HABITAT, Shtator 2015

Shiko fotografitë


 

 WebGIS trajnim për stafin administrues të PTK-së, i ndarë në departamente të ndryshme për futjen e të dhënave në platformën webGIS të infrastrukturës nëntokësore dhe ajrore si pjesë e dokumentimit të rrjetit.

PTK & VALA WEB GIS Trajnimi

Janar 2014

Shiko fotografitë 

 Programi i trajnimit të GIS-it për të krijuar kapacitete vendore për zgjerimin e zhvillimit dhe administrimit tokësor perfshi rritjen efektive urbane.

Trajnimi KK Mitrovica në ArcGIS

UN-HABITAT, Tetor 2013

Shiko fotografitë Programi i trajnimit të GIS-it për të krijuar kapacitete vendore për zgjerimin e zhvillimit dhe administrimit tokësor perfshi rritjen efektive urbane.

Trajnimi KK Gracanica në ArcGIS

UN-HABITAT, Maj-Qershor 2013

Shiko fotografitë Programi i trajnimit të GIS-it për të krijuar kapacitete vendore për zgjerimin e zhvillimit dhe administrimit tokësor perfshi rritjen efektive urbane.

Trajnimi KK Ferizaj në ArcGIS

UN-HABITAT,Maj-Qershor 2013

Shiko fotografitë