WingtraOne GEN II përmban besueshmërinë më të avancuar në vëzhgimin e dronëve. Ky është çelësi për të maksimizuar kohën e përdorimit të dronëve, për të rritur produktivitetin tuaj dhe për të siguruar që ju të jepni në mënyrë të vazhdueshme.
Algoritmet inteligjente WingtraOne GEN II analizojnë vazhdimisht të gjithë komponentët kritikë të fluturimit para dhe gjatë fluturimit.
Gama e ngarkesës tani përfshin një kamerë të zhdrejtë për rindërtimin më të detajuar 3D dhe një marrës të integruar PPK GNSS për secilën kamerë, duke ju lejuar të kryeni një grup më të gjerë misionesh me saktësi në nivel centimetri.